TARRSA/PR_UZBR/1/2017 — Opracowanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie terenu inwestycyjnego — o powierzchni 21,2557 ha w infrastrukturę techniczną — położonego przy ul. Andersa w Toruniu dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury na nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Andersa.” (wersja archiwalna: 28.04.2017, godz. 11:57)

Dnia 13.04.2017

Dnia 28.04.2017

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 28 kwietnia 2017, 11:57
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea