TARRSA/PR_UZBR/2/2017 — Opracowanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie terenu inwestycyjnego — o powierzchni 21,2557 ha w infrastrukturę techniczną — położonego przy ul. Andersa w Toruniu dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury na nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Andersa.” (wersja archiwalna: 10.05.2017, godz. 11:57)

Dnia 28.04.2017

Dnia 04.05.2017

Dnia 10.09.2017

 

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 10 maja 2017, 11:57
Dokument oglądany: 0 razy