TARRSA/PR_UZBR/2/2017 — Opracowanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie terenu inwestycyjnego — o powierzchni 21,2557 ha w infrastrukturę techniczną — położonego przy ul. Andersa w Toruniu dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury na nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Andersa.” (wersja archiwalna: 19.05.2017, godz. 12:33)

Dnia 28.04.2017

Dnia 04.05.2017

Dnia 10.09.2017

Dnia 19.05.2017

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 19 maja 2017, 12:33
Dokument oglądany: 0 razy