TARRSA/ID_SZKOLENIA_INFO/1/2019 — Przetarg nieograniczony pn. „Usługi indywidualnego doradztwa – diagnoza zapotrzebowania na dane kompetencje uczestników projektu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” (wersja archiwalna: 12.03.2019, godz. 16:00)

Dnia 12.03.2019 r.

Ogłosze­nie o zamówie­niu nr 524359

SIWZ_TARRSA_Doradztwo zawodowe

Załącznik nr 1 do SIWZOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZWZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZFORMULARZ OFERTY Załącznik nr 4 do SIWZ — OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW Załącznik nr 5 do SIWZ — OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Załącznik nr 6 do SIWZ — ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO Załącznik nr 7 do SIWZ — OŚWIADCZENIE — GRUPA KAPITAŁOWA Załącznik nr 8 do SIWZ — OŚWIADCZENIE O BRAKU WYDANIA ORZECZEŃ I WYROKÓW Załącznik nr 9 do SIWZOPIS ŚRODKÓW ORGANIZACYJNO-TECHNICZNYCH Załącznik nr 10 do SIWZWYKAZ OSÓB

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 12 marca 2019, 16:00
Dokument oglądany: 0 razy