TARRSA/KAMPANIA_IP/1/2018 — Kampania informacyjno-promocyjna, promująca tereny inwestycyjne usytuowane w Toruniu, w Gminie Sępólno Krajeńskie, w Gminie Nakło nad Notecią oraz promocja gospodarcza woj. kujawsko-pomorskiego w ramach realizacji projektu pt. „Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu związanej z promocją terenów inwestycyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 (wersja archiwalna: 8.05.2018, godz. 15:32)

Dnia 08.05.2018 r.:

Ogłosze­nie o zamówie­niu nr 554798

SIWZ_­TARRSA_Kam­pa­ni­a_in­for­ma­cyjno-pro­mo­cyj­na

Załącznik nr 1 do SIWZOPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ — Wzor Umowy_kam­pa­ni­a_inf-prom

Załacznik nr 3 do SIWZ — Formularz_ofertowy

Załączni­ki nr 4–10 do SIWZ

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 8 maja 2018, 15:32
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea