TARRSA/KAMPANIA_IP/1/2018 — Przetarg nieograniczony pn. Kampania informacyjno-promocyjna, promująca tereny inwestycyjne usytuowane w Toruniu, w Gminie Sępólno Krajeńskie, w Gminie Nakło nad Notecią oraz promocja gospodarcza woj. kujawsko-pomorskiego w ramach realizacji projektu pt. „Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu związanej z promocją terenów inwestycyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 (wersja archiwalna: 4.06.2018, godz. 13:34)

Dnia 08.05.2018 r.:

Ogłosze­nie o zamówie­niu nr 554798

SIWZ_­TARRSA_Kam­pa­ni­a_in­for­ma­cyjno-pro­mo­cyj­na

Załącznik nr 1 do SIWZOPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ — Wzor Umowy_kam­pa­ni­a_inf-prom

Załacznik nr 3 do SIWZ — Formularz_ofertowy

Załączni­ki nr 4–10 do SIWZ

Dnia 15.05.2018 r.:

Odpowiedź na zapy­tanie wykon­aw­cy 15.05.2018

Dnia 24.05.2018 r.:

Wyjaśnienia i zmi­ana treś­ci SIWZ_24.05.18  

Projekt_wymiary_tablicy_informacyjnej

Dnia 04.06.2018 r.

Wyjaśnienia treś­ci SIWZ_04.06.2018

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 4 czerwca 2018, 13:34
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea